Våra hundar
Hanar
Beppe (Atterboms Gingerbread Boy)
Lövis (Atterboms Autumn Leaves)
Svante (Tuggelites Galne Gunnar)

Tikar
Thilda (Atterboms Waltzing Mathilda)
Kisa (SubTerram Sorry She´s Mine)
Nova (Hux Flux Nova Nattkristall

ps. Klicka ett par ggr på länkarna för att visa och dölja bilder på hundarna.

I kärt minne
Malte (Tuggelites Cream Cracker)
Kajsa (SVCH Atterboms Kajsa Amanda)
Pysen (Axbor Amandas Krustad) Gick bort 071008
Billan (Axbor Billan) Gick bort i april 2006
Bosse (Axbor Lady Killer) Gick bort 041208. Mattes gull.
Amanda (Axbor Amanda Atterbom) Gick bort 030407. Vi saknar henne oerhört mycket!


Mattes gull. Somnade lugnt
och stilla i mattes famn den
8/12-2004. Bosse har Gk BOK-prov
(gamla mentaltestet i bruks), LP 1 ,
grytkaraktärs-prov gk och uppflyttad
i lägreklass SÖK, har även tävlat i
Agitlity med goda resultat.
Vann KM 1995 på Sala Bk.


Pysen gick bort 071008. Lämnar ett
stort tomrum efter sig. Han var vår
dotters första hund och ett enormt stöd
för henne i tonåren! PYSEN är SUCH NUCH SVCH.
En mycket duktig viltspårhund. Han är pappa till
15 hundar, varav 2 hanar har var sitt cert.


Atterboms Gingerbread Boy


Axbor Amanda Atterbom


Axbor Billan


SVCH Atterboms Kajsa Amanda


Atterboms Waltzing Mathilda


SubTerram Sorry She´s Mine


Atterboms Autumn Leaves


Malte


NovaSvante (tuggelites Galne Gunnar)