Utställningar mm
Här kommer lite bilder från olika
utställningar och andra evenemang.

Högbo Bruk 2007
Högbo Bruk 2004
Årets Border 2004
Ostkanten 2008

Ostkanten 2003
Ostkanten 2002